Oferta

JARYTHERM BT 06

OPIS

TOTAL JARYTHERM BT 06 to syntetyczny nośnik ciepła do instalacji które w cyklach są grzane i chłodzone.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI JARYTHERM® BT 06
Gęstość w 20 °C ASTM D 1810 kg/m3 1006
Gęstość w 100 °C ASTM D 1810 kg/m3 946
Lepkość kinematyczna w – 30 °C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 100
Lepkość kinematyczna w + 20 °C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 6,5
Lepkość kinematyczna w + 50 °C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 2,8
Temperatura zapłonu ASTM D 92 °C 144
Temperatura palenia się ASTM D 92 °C 154
Temperatura płynięcia ASTM D 97 °C < – 50
Temperatura wrzenia °C + 280
Współczynnik rozszerzalności cieplnej K-1 7,6.10-4
Ciepło właściwe w 30 °C J.kg-1.K-1 1610

 

ZASTOSOWANIA

JARYTHERM® BT 06 jest zalecany do instalacji wymiany ciepła z wykorzystaniem cyrkulacji termicznej płynu. Jest szczególnie odpowiedni do instalacji zawierających kombinację cykli grzania i chłodzenia, co występuje w przemyśle farmaceutycznym i specjalnych chemikaliów.
JARYTHERM® BT 06 może pracować w zakresie temperatur od – 30 °C do + 280 °C w masie ( i do + 300 °C w cienkiej warstwie) bez kontaktu z powietrzem

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743/12 klasa L-QE

 

OPAKOWANIE

200 L