image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

AZOLLA AL

TOTAL AZOLLA AL to nisko plamiące oleje hydrauliczne przeznaczone do walcowni, odpowiednie do incydentalnego kontaktu z żywnością. Posiadają dopuszczenia NSF H1.

AZOLLA AL. 15 22 32 46
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m3 845 850 852 858
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 15 22 32 46
Wskaźnik lepkości ISO 2909 193 198 189 178
Temperatura zapłonu Cleveland ISO 2592 °C >115 >115 >120 >130
* Smarowanie układów hydraulicznych, szczególnie w walcowniach aluminium.
* Gama AZOLLA AL jest przeznaczona do stosowania w układach hydraulicznych w walcowniach aluminium, gdzie zanieczyszczenie cieczy walcowniczych konwencjonalnymi olejami hydraulicznymi mogłoby spowodować powstanie plam na gotowych arkuszach po procesie wyżarzania.

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ