image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

CIRKAN C

 TOTAL CIRKAN C  to mineralne oleje o wysokiej jakości do ruchomych części maszyn i urządzeń.

METODY JEDNOSTKI CIRKAN C
32 46 68 100 150 220 320
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 870 877 884 886 890 897 900
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 32 46 68 100 150 220 320
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 5,7 7,1 9,1 11,3 15,3 19,2 25
Wskaźnik lepkości ISO 2909 100 99 97 96 96 96 96
Temperatura zapłonu, Cleveland ISO 2592 °C 210 230 240 250 260 260 270
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -12 -12 -9 -6 -6 -6 -6
* CIRKAN C są to czyste oleje mineralne o lepkościach odpowiednich do
smarowania stratnego:
– części ruchomych
– połączeń obrotowych
– czopów
– łańcuchów.

 

* ISO 11158 kategoria HH
* ISO 6743/4 HH

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ