image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

CIRKAN RO

TOTAL CIRKAN RO to oleje maszynowo/obiegowe typu R i O.

METODY JEDNOSTKI CIRKAN RO
32 46 68 100 150 220 320 460
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 876 881 887 891 895 897 899 903
Lepkość w 40°C ISO 3104 mm2/s 32,3 46,3 67,7 100 150 212,7 311 430
Lepkość w 100°C ISO 3104 mm2/s 5,4 6,8 8,7 11,6 14,4 18,4 23,3 28,9
Wskaźnik lepkości ISO 2909 102 101 101 94 94 95 94 94
Temperatura zapłonu Cleveland ISO 2592 °C 228 234 250 266 288 276 290 312
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -30 -27 -21 -21 -18 -21 -21 -15

 

* Oleje CIRKAN RO są to oleje mineralne z dodatkami o lepkości odpowiedniej do smarowania ruchomych części pracujących w trudnych warunkach temperaturowych:
– klasy o niskiej lepkości: układy pracujące z dużymi prędkościami: maszyny tekstylne, narzędzia zmechanizowane i układy hydrauliczne potrzebujące olejów klasy HL.
– klasy o dużej lepkości: smarowanie łożysk i przekładni zębatych nie
wymagających właściwości przeciwzużyciowych i EP.

 

* ISO 6743/4 klasa HL
* ISO 6743/6 klasa CKB
* ISO 11158 kategoria HL
* ISO 12925-1 kategoria CKB

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ