image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

COLARIS MS 23

TOTAL COLARIS MS 23 smar bentonitowy z disiarczkiem molibdenu do wysokich temperatur.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI CALORIS MS 23
Zagęszczacz Bentonit
Klasa NLGI ASTM D 217/DIN 51 818 2/3
Barwa Wzrokowo Kasztanowa
Tekstura Wzrokowo Gładka / typu masła
Zakres temperatur stosowania °C – 15 do 160
Penetracja w 25°C ASTM D 217/DIN51 818 0,1 mm 250-280
Temperatura kroplenia IP 396/DIN ISO 2176 °C Nie kroplący
Lepkość oleju bazowego w 40°C ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71 mm²/s (cSt) 500

 

*Smar do wolno poruszających się mechanizmów pracujących przy wysokich i powtarzających się obciążeniach udarowych. Obecność disiarczku molibdenu gwarantuje dobre właściwości smarne przy zwiększonych obciążeniach jak i przy przypadkowym przegrzaniu.
* Smar do wysokich temperatur. Wymaga częstego i regularnego smarowania. CALORIS MS 23 może pracować przez krótki okres czasu w temperaturach do maksimum 220 °C.
* CALORIS MS 23 może pracować w atmosferze korozyjnej ponieważ jest odporny na działanie słabych zasad i roztworów kwasów.
* Podczas ładowania smaru należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia go kurzem lub brudem. Zaleca się stosować automatyczny system pompowania. Przed zastosowaniem smaru CALORIS MS 23 zaleca się umyć wszystkie elementy oraz unikać wszelkiego mieszania/rozcieńczania go smarami konwencjonalnymi.

 

* ISO 6743-9 : L-XAEEA 2/3
* DIN 51502 : MF2/3P-15

 

0,4 kg kartusz, 50 kg, 180 kg

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ