image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

CYL C

 TOTAL CYL C to bezpopiołowy olej obiegowy do smarowania cylindrów silników parowych.

METODY JEDNOSTKI CYL C
460 680
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 897 930
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 476 680
Wskaźnik lepkości ISO 2909 98 80
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -9 -9
Temperatura zapłonu, tygiel otwarty ISO 2592 °C 314 306

 

Oleje CYL C są to komponowane (kompaundowane) oleje mineralne do smarowania cylindrów silników parowych, do zastosowań, gdy kondensat nie podlega zawracaniu.
Są one również używane do smarowania dużych, otwartych układów ciężkich maszyn, narażonych na wysokie temperatury.

 

* ISO 6743/0Z

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ