image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

DACNIS LD

 TOTAL DACNIS LD to hydrokrakowane oleje mineralne do śrubowych sprężarek powietrza klasy VDL/DAJ.

DACNIS LD 32 46 68
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 841 850 862
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 32 46 68
Wskaźnik lepkości ISO 2909 127 127 127
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -33 -33 -33
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty) ISO 2592 °C 238 244 254
Pozostałość po koksowaniu, Condradson NF T 60116 % 0,1 0,1 0,1
Odporność na pienienie, 1 sekwencja ISO 6247 ml/ml 40/0 10/0 0/0
* Hydrokrakowane oleje mineralne z bardzo wysokiej jakości pakietem dodatków, do smarowania śrubowych sprężarek powietrza.
* DACNIS LD charakteryzuje się wydłużonym okresem pracy, który może sięgać 4000 h w przypadku śrubowych sprężarek powietrza, przy standardowych warunkach pracy.
* Zaleca się stosować w warunkach gdy temperatura wylotowa nie przekracza 100°C. Powyżej tej temperatury zalecane jest stosowanie olejów syntetycznych.

 

* DACNIS LD spełnia wymagania ISO DP 6521 oraz wymagania dla klasy VDL wg DIN 51506 dla śrubowych sprężarek powietrza.
* NF-ISO 6743, klasa DAJ do zastosowań w trudnych warunkach pracy.
* DACNIS LD spełnia wymagania specyfikacji producentów śrubowych sprężarek powietrza.

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ