image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

DACNIS LPG 150/PRIMERIA LPG 150

TOTAL DACNIS LPG 150/PRIMERIA LPG 150 to syntetyczny olej poliglikolowy (PAG) do sprężarek węglowodorów gazowych stosowanych w przemyśle chłodniczym i transporcie morskim. Olej  PRIMERIA LPG 150 został zastąpiony olejem DACNIS LPG 150

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI DACNIS LPG 150
Gęstość w 15°C ISO 3675 kg/m3 1050
Lepkość w 40°C ISO 3104 mm2/s 150
Lepkość w 100°C ISO 3104 mm2/s 26,4
Wskaźnik lepkości ISO 2909 220
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 45
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 275

 

* Smarowanie sprężarek rotacyjnych do węglowodorów gazowych, LPG lub upłynnionego gazu ziemnego (LNG), oraz takich jak :
– metanu, etanu, etylenu, propanu, propylenu, butanu, butylenu, butadienu, jak również gazów chemicznych takich jak:
– amoniaku, monomeru chlorku winylu.
* Smarowanie sprężarek chłodniczych stosujących jako czynnik chłodniczy gazy LPG, wykorzystywanych w przemyśle naftowym i petrochemicznym (rafinerie, platformy wiertnicze, stanowiska dodatkowego sprężania, zakłady upłynniania).

 

Sulzer Burckhardt, Howden, Mycom, Aerzen

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ