image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

DACNIS SE

DACNIS SE to Di-estrowe oleje syntetyczne do wysokociśnieniowych sprężarek powietrza.

DACNIS SE 46 68 100
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 960 959 960
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 46 68 110
Wskaźnik lepkości ISO 2909 108 99 90
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -42 -36 -30
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty) ISO 2592 °C 280 280 278
Piana, sekwencja 1 ISO 6247 ml/ml 0/0 0/0 0/0

 

* Smarowanie i chłodzenie następujących typów sprężarek powietrza:
– wysokociśnieniowe tłokowe sprężarki powietrza (ISO VG 100)
– śrubowe i rotacyjne łopatkowe sprężarki powietrza (ISO VG 46, 68 lub 100)
– turbosprężarki (ISO VG 68)
– pompy próżniowe (ISO VG 100).

 

* NF-ISO 6743 klasyfikacja DAC i DAJ do zastosowań w bardzo trudnych
warunkach.
* DACNIS SE spełnia wymagania DIN 51 506 VDL.

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ