image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

DIEL MS 9000

TOTAL DIEL MS 9000 to płyn do obróbki elektroiskrowej do obróbki wykończeniowej.

Uwaga. Środek ten został wycofany z oferty , w celu dobrania zamiennika prosimy o kontakt.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI DIEL MS 9000
Barwa ISO 2049 1-8 1
Gęstość 15°C ISO 3675 kg/m³ 800
Lepkość w 20 °C ISO 3104 mm²/s 2,5
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm²/s 1,75
Temperatura zapłonu ASTM D 92 °C >80
Zawartość popiołu % 0
Temperatura początku destylacji ISO 3405 °C 216
Temperatura oddestylowania 90 % ISO 3405 °C 232

 

 • DIEL MS 9000 jest cieczą ogólnego stosowania, można ją stosować do obróbki
  wstępnej i wykończeniowej.
 • DIEL MS 9000 jest odpowiednia do wykończenia elementów gdy kształty
  wyrobu są skomplikowane oraz gdy są wymagane bardzo dokładne tolerancje
  wymiarowe.
 • DIEL MS 9000 jest zalecany przez wielu producentów maszyn do obróbki
  elektroiskrowej.

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ