image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

FINATUROL HT

TOTAL FINATUROL HT to olej roślinny stosowany w przemyśle spożywczym do smarowania form. Posiada dopuszczenia FDA/NSF H3.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI FINATUROL HT
Gęstość w 20 °C EN ISO 12185 kg/m3 930
Wygląd/barwa Wzrokowo Klarowna żółta ciecz
Lepkość dynamiczna w 20°C (szybkość ścinania 10 s-1) DIN 53019-1 mPa·s 320
 • FINATUROL HT jest olejem roślinnym do smarowania form. Jest stosowany do
  wyjątkowo trudnych operacji wyjmowania z form (specyficzne kształty form) po
  opuszczeniu przez nie pieca.
 • FINATUROL HT gwarantuje perfekcyjne wyjęcie z formy wszystkich wyrobów
  piekarniczych i ciastkarskich, nie zmienia smaku ani zapachu gotowego produktu, nawet
  produktu długo przechowywanego.
 • ilm smarowy jest utrzymywany podczas całego procesu pieczenia, co zapewnia łatwe
  wyjmowanie z formy oraz zapobiega przyklejaniu się produktu.
 • FINATUROL HT jest produktem w 100% roślinnym, nie zawiera GMO oraz produktów
  zwierzęcych. Składa się z olejów roślinnych, wosków roślinnych i dodatków
  dopuszczonych do żywności, które znajdują się na liście środków dopuszczonych wg
  dyrektywy 95/2/WE.
 • FINATUROL HT spełnia międzynarodowe przepisy prawne dla środków pomocniczych
  dla żywności. Jego stosowanie jest zgodne z przepisami prawnymi każdego kraju.
 • Spełnia wymagania FDA, 21 CFR 172-182-184, może być stosowany w bezpośrednim
  kontakcie z żywnością.
 • FINATUROL HT ma aprobatę NSF-3H (dla środków do uwalniania z form).
 • FINATUROL HT spełnia europejskie przepisy 1829&1830/2003/WE dotyczące
  etykietowania produktów nie zawierających GMO (GMO free). FINATUROL HT nie
  zawiera alergenów spożywczych zgodnie z dyrektywami 2000/13/EC &2003/89/EC

25 L, 208 L, 1000 L,

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ