image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

ISOVOLTINE II X

TOTAL ISOVOLTINE II X to inhibitowany olej elektroizolacyjny/transformatorowy.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ISOVOLTINE II X
Gęstość w 20 °C ISO 12185 kg/m3 875
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 10
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 45
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym ISO 2719 °C 148
Wytrzymałość dielektryczna : olej przed obróbką IEC 156 kV 40-60
Wytrzymałość dielektryczna : olej po suszeniu i filtracji IEC 296 kV 70
Korozyjna siarka ASTM D
1275B
Wytrzymuje (brak korozji)
Korozyjna siarka IEC 62535 Wytrzymuje (brak korozji)
Korozyjna siarka DIN 51353 Wytrzymuje (brak korozji)

 

 

  • Olej ISOVOLTINE II X jest inhibitowanym, naftenowym olejem mineralnym do
    transformatorów, reostatów i wyłączników, do zastosowań gdzie jest wymagane
    stosowanie olejów mineralnych.
  •  IEC 60296:2012

20 L, 60 L, 208 L,

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ