image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

JARYTHERM BT 06

TOTAL JARYTHERM BT 06 to syntetyczny nośnik ciepła do instalacji które w cyklach są grzane i chłodzone.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI JARYTHERM® BT 06
Gęstość w 20 °C ASTM D 1810 kg/m3 1006
Gęstość w 100 °C ASTM D 1810 kg/m3 946
Lepkość kinematyczna w – 30 °C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 100
Lepkość kinematyczna w + 20 °C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 6,5
Lepkość kinematyczna w + 50 °C ASTM D 445 mm2/s (cSt) 2,8
Temperatura zapłonu ASTM D 92 °C 144
Temperatura palenia się ASTM D 92 °C 154
Temperatura płynięcia ASTM D 97 °C < – 50
Temperatura wrzenia °C + 280
Współczynnik rozszerzalności cieplnej K-1 7,6.10-4
Ciepło właściwe w 30 °C J.kg-1.K-1 1610

 

 • JARYTHERM® BT 06 jest zalecany do instalacji wymiany ciepła z wykorzystaniem
  cyrkulacji termicznej płynu. Jest szczególnie odpowiedni do instalacji zawierających
  kombinację cykli grzania i chłodzenia, co występuje w przemyśle farmaceutycznym i
  specjalnych chemikaliów.
 • JARYTHERM® BT 06 może pracować w zakresie temperatur od – 30 °C do + 280 °C w
  masie ( i do + 300 °C w cienkiej warstwie) bez kontaktu z powietrzem.
 •  ISO 6743/12 klasa L-QE

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ