image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

Klüberalfa HPX 93-1202

Wyciągi i prowadnice ślizgowe pieców i automatów piekarskich, powinny zachowywać długookresowe, ciche i bezawaryjne oraz niezawodne działanie. Stawia to smarom stosowanym do tych urządzeń bardzo wysokie wymagania ze względu na: temperaturę pracy o wartościach do 300°C, agresywne środki czyszczące, tłuszcze, parę wodną i inne. Użytkownicy oczekują długich okresów między kolejnymi smarowaniami. W celu wyeliminowania wpływu różnych czynników na smak pieczonych w piekarniku i na grillu produktów, smar nie może zawierać niebezpiecznych pod tym względem dodatków. Smary Klüberalfa, jako wysoko specjalistyczne produkty oparte na bazie wyselekcjonowanych składników i szczególnego procesu produkcyjnego, mogą być, dla tych trudnych wymagań, specjalnie przygotowane na zamówienie.

Klüberalfa HPX 93-1202 jest smarem spełniającym w pełnym zakresie wszystkie, wyżej określone, wymagania.

Klüberalfa HPX 93-1202 jest w pełni syntetycznym, wysokotemperaturowym smarem zalecanym do zastosowań w przemysłowych automatach piekarskich i w domowych piekarnikach. Smar ten wpływa na poprawne funkcjonowanie prowadnic ślizgowych, zawiasów, systemów zamykających, przegubów i ułożyskowań wolnoobrotowych, pracujących w temperaturze o wysokich wartościach. Jest to smar, który zapewnia, w temperaturach o ekstremalnie wysokich wartościach, długookresowe smarowanie, z jednoczesnym zapewnieniem dobrych właściwości tłumienia. Smar Klüberalfa HPX 93-1202 zachowuje neutralność w kontakcie z większością chemikali i rozpuszczalników. W związku z tym nie należy oczekiwać negatywnego wpływu rozpuszczalników na ten smar

Smar Klüberalfa HPX 93-1202 jest pierwszym smarem wysokotemperaturowym produkowanym bez stałych dodatków zawierających PTFE. Jest zarejestrowany w NSF-H1 i zgodny z normą FDA 21 CFR § 178.3570. Smar ten przystosowano do kontaktu z produktami i opakowaniami dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego,farmaceutycznego i pasz dla zwierząt.

Nabój PE 800 g
Puszka z blachy 1 kg
Wiadro 10 kg

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ