image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

LUNARIA NH

TOTAL LUNARIA NH 46-68  Oleje mineralne, hydrokrakowane z dodatkami, do sprężarek chłodniczych na amoniak (R 717).

LUNARIA NH 46 68
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 850 860
Lepkość w 40°C ISO 3104 mm2/s 46 68
Lepkość w 100°C ISO 3104 mm2/s 7,3 9,2
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -36 -36
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 246 256
Odporność na pienienie, sekwencja 1 ASTM D 892 ml/ml 0/0 0/0
Test utleniania (72 h w 150 °C – NH3/powietrze) Zmodyfikowany
– zmiana lepkości test IP 280 % + 1,3 + 3,8
– osady nierozp. w heptanie, filtr 0,8 µm mg 18,6 19,6
Lepkość dynamiczna w –12°C NFT 60-152 mPa·s 1095 2100
NOACK, lotność (1h , 250°C) ASTM D 5800 % 7 4,5
Kompatybilność z elastomerami
– chloropren, zmiana objętości
– NBR, zmiana objętości
NFE 48610-1 %
%
5,5
-4,5
2,0
-4,5


* Smarowanie sprężarek chłodniczych (tłokowych i śrubowych) stosujących amoniak jako
czynnik chłodniczy.
* Technologia hydrokrakowania olejów bazowych wydłuża okresy pracy olejów.
* Zakres stosowania : temperatura parownika do -30°C.

 

* APV, BOCK, J&E HALL, GRAM, GRASSO, HOWDEN, SABROE.

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ