image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

MISOLA ASC

TOTAL MISOLA ASC  to bezpopiołowy olej obiegowy.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNO
STKI
MISOLA
ASC 100
MISOLA
ASC 150
MISOLA
ASC 220
MISOLA
ASC 320
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 890 894 897 902
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 100 150 220 320
Wskaźnik lepkości ISO 2909 95 95 95 95
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -12 -9 -6 -6
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C >240 >240 >240 >260
FZG A/8,3/90 DIN 51354 Stopień
zatarcia
12 12 12 12
Stabilność oksydacyjna TOAST, 1000 h ASTM D943 mg KOH/1g <1 <1 <1 <1
Korozja na stali ASTM D665
A&B
spełnia spełnia spełnia spełnia
Korozja na miedzi 48 h, 120°C DIN 51759 stopień 1 1 1 1
EMCOR właściwości antykorozyjne
– woda destylowana
– woda kwaśna
SKF


0
0
0
0
0
0
0
0

 

Wysokiej jakości olej obiegowy do smarowania maszyn papierniczych
(przekładni, pomp i łożysk).

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ