image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

MOBIL SHC 824, 825

Mobil SHC 800 to oleje które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o wymogach najbardziej obciążonych turbin gazowych o nominalnej żywotności TOST rzędu 10 000 godzin. Zaleca się stosowanie ich do smarowania lądowych turbin gazowych, szczególnie o mocy poniżej 3000 KM, stosowanych jako rezerwowe zespoły napędowe oraz w niektórych systemach cyklu łączonego (gaz/para). Ta grupa produktów jest oparta na syntetycznych węglowodorach i unikalnym pakiecie dodatków uszlachetniających.

Mobil SHC 800 824 825
Klasa lepkości ISO 32 46
Lepkość kin., ASTM D 445
[cSt] w 40ºC 31.5 43.9
[cSt] w 100ºC 5.9 7.9
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270 135 145
  • Wysokoobciążone stacjonarne turbiny gazowe, szczególnie poniżej 3000 KM, do rezerwowej generacji mocy.
  • Przemysłowe turbiny gazowe pracujące w niskich temperaturach otoczenia i trudno dostępnych warunkach.
  • Inne systemy energetyczne.
Mobil SHC 800 posiada następujące aprobaty producentów: 824 825
Siemens TLV 9013 04 X X
Alstom HTGD 90 117 X X
MHI MS04-MA-CL003 X

 

Mobil SHC 800 spełnia lub przewyższa następujące wymagania: 824 825
Solar ES 9-224 Class 1 X X
GE GEK 32568J X

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ