image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

MOBILMET 443, 446

Mobilmet 440 są wysokowydajnymi, wielozadaniowymi płynami chłodząco-smarującymi. Mają one zastosowanie w średnio- i wysoko obciążonych operacjach skrawania oraz jako oleje smarne do obrabiarek i oleje hydrauliczne w niektórych systemach hydraulicznych, eliminując w ten sposób problem wzajemnego zanieczyszczania płynu chłodząco-smarującego i oleju smarnego. Ich formulacja zawiera wysokiej jakości oleje bazowe i dodatki uszlachetniające nie zawierające chloru, które zapewniają efektywność obróbki w wielu operacjach oraz nie plamią metali żelaznych i nieżelaznych w trakcie obróbki. Oleje mają jasny kolor i są przezroczyste, dlatego obszar roboczy jest cały czas widoczny.

Mobilmet 440 443 446 447
Lepkość kin., ASTM D 445
[cSt] w 40ºC 15.3 32.6 45.9
[cSt] w 100ºC 3.8 6.0 7.4
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270 145 132 124
Temp. płynięcia, [ºC], ASTM D 97 -33 -24 -33
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92 170 190 220
Ciężar właściwy w 15ºC [kg/l], ASTM D 4052 0.86 0.88 0.89
Korozja na Cu, ASTM D 130 2A 2A 2A

Oleje Mobilmet 440 zalecane są dla szerokiego zakresu procesów obróbki skrawaniem wszystkich rodzajów metali. Typowe zastosowania to:

  • Mobilmet 443: typowe zastosowania to prace na tokarkach automatycznych, toczenie, wiercenie, wytaczanie, rozwiercanie, gwintowanie i obróbka gwintu. Zalecane dla wszelkich typów prac szlifowania, w tym wysoko obciążonego szlifowania stali nierdzewnej i stali wysokostopowej
  • Mobilmet 446 i Mobilmet 447: takie same zastosowania, jak w przypadku Mobilmet 443, a także wysoko obciążona obróbka kół zębatych frezem ślimakowym, frezowanie modułowe i wiórkowanie kół zębatych, szlifowanie kół zębatych i gwintów, frezowanie i przeciąganie
  • Wszystkie trzy klasy Mobilmet 440: oleje o wielu zastosowaniach w przypadkach, gdy wymagane jest użycie jednego płynu jako oleju smarnego do obrabiarek i płynu hydraulicznego

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ