image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

MOBILTAC 325 NC, 375 NC

MOBILTAC 325 NC, 375 NC to wysokowydajne, bezołowiowe, zawierające rozpuszczalnik oleje o wysokiej lepkości do przekładni otwartych, zaprojektowane do stosowania w wielu rodzajach przekładni otwartych i sprzęcie górniczym. Zawierają nie chlorowany lotny rozpuszczalnik, który zapewnia płynność w trakcie eksploatacji, nawet przy niskich temperaturach. Po zastosowaniu rozcieńczalnik wyparowuje, a smary przybierają elastyczną, przyczepną, mocną konsystencję, która utrzymuje się przez cały okres eksploatacyjny tych smarów. Produkty Mobiltac 375 NC, 325 NC i 275NC mocno przylegają do uzębienia kół zębatych i innych komponentów i są odporne na „zrzucanie”, dzięki czemu tworzą odporny na zużycie, lepki, wytrzymały film, który zachowuje właściwości smarujące w warunkach granicznych. Mobiltac 275 NC zawiera także dodatek uszlachetniający EP/przeciwzużyciowy zapewniający dodatkową ochronę sprzętu.

Mobiltac NC Mobiltac 375 NC Mobiltac 325 NC Mobiltac 275 NC
Wygląd Lepki, półpłynny, czarny Lepki, półpłynny, czarny Lepki, półpłynny, czarny
Lepkość kin., ASTM D 445
[cSt] w 40ºC, z rozpuszczalnikiem 5000 1500
[cSt] w 100ºC, bez rozpuszczalnika 1260 1000
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92 135 110 150
Ciężar właściwy w 15ºC [kg/l], ASTM D 1298 0.96 0.95 0.99
Maksymalna temp. pracy, [ºC] 121 93

 

Mobiltac 375 NC, 325 NC i 275C są przeznaczone do stosowania w wielu rodzajach przekładni otwartych i sprzęcie górniczym:
Mobiltac 375 NC, zawierający olej bazowy o wysokiej lepkości, zalecany jest do smarowania wysoko obciążonych przekładni otwartych, w tym przekładni pracujących w wysokich temperaturach, jak np. koła koronowe w piecach do wypalania klinkieru cementowego i duże przekładnie w zakładach przetwarzających rudy
Mobiltac 325 NC zalecany jest dla tych samych zastosowań, co Mobiltac 375 NC. Zawiera więcej
rozcieńczalnika i ma mniejszą lepkość, dlatego łatwiej się go aplikuje w niższych temperaturach
Mobiltac 275 NC służy jako środek smarny do łopat górniczych, żurawi lino-włókowych i podobnego sprzętu, a także do przekładni otwartych, mechanizmów zębatkowych, przekładni wahadłowych, wysięgników i drążków
• Minimalna temperatura robocza dla smaru Mobiltac 325 to -18ºC, dla 375 NC to -1ºC, a dla 275 NC to -9ºC

181,4 kg,  17,2 kg,

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ