image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

NATERIA MH

 TOTAL NATERIA MH 30-40 to olej mineralny z detergentem, o niskiej zawartości popiołu (< 0,5 %), do silników gazowych z zapłonem iskrowym.

METODY JEDNOSTKI NATERIA MH
Klasa SAE 30 40
Gęstość w 15°C ISO 3675 kg/m3 890 890
Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm2/s 106 142
Lepkość kinematyczna w 100 °C ISO 3104 mm2/s 11,8 14,8
Wskaźnik lepkości ISO 2909 100 105
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 240 250
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -15 -12
Zawartość popiołu siarczanowego ISO 3987 % 0,43 0,43
Liczba zasadowa ASTM D 2896 mgKOH/g 5,5 5,5
Smarowanie nowoczesnych silników z zapłonem iskrowym gdzie producent dopuszcza
stosowanie olejów o średniej zawartości popiołu (pomiędzy 0,35 a 0,5%). Takie silniki są
z reguły stosowane do kogeneracji (CHP: do ogrzewania i produkcji prądu) w
elektrociepłowniach, elektrowniach, stacjach sprężania gazu, itp…

 

Oleje NATERIA MH zostały dopuszczone lub spełniają wymagania następujących producentów:
CATERPILLAR (seria 3300 do 3500)
CUMMINS (za wyjątkiem serii B &C)
DEUTZ-MWM „Grupa D” (nie odpowiedni do serii 232 i 816)
IVECO-AIFO
JENBACHER « 1000 – 1107 »silniki standardowe i stechiometryczne, z katalizatoramispalin)
MITSUBISHI
PERKINS (Shewsbury, Stafford)
WÄRTSILÄ (220 SG, 25/28SG, 34SG)
WAUKESHA (VHP, AT).

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ