image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

NATERIA ML 406

TOTAL NATERIA ML 406 to olej mineralny z detergentami o średniej zawartości popiołu (<1 %)do silników gazowych.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI NATERIA ML 406
Klasa SAE 40
Gęstość w 15°C ISO 3675 kg/m3 874
Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm2/s 134
Lepkość kinematyczna w 100 °C ISO 3104 mm2/s 13,7
Wskaźnik lepkości ISO 2909 98
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 240
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 12
Zawartość popiołu siarczanowego ISO 3987 % 0,8
Liczba zasadowa ASTM D 2896 mg KOH/g 6,1

 

Smarowanie silników zasilanych gazem w jednostkach generacji mocy z kogeneracją lub bez, gdy producent silnika wymaga aby zawartość popiołu w oleju wynosiła od 0,5 do 1,0 %.

 

NATERIA ML 406 spełnia wymagania wszystkich znaczących producentów i ma aprobatę GE JENBACHER

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ