image-2
image-3
image-back

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2017 CsGroup

NATERIA P 405

TOTAL NATERIA P 405  jest wysokiej jakości olejem niskiej zawartości popiołu, przeznaczonym do silników gazowych z zapłonem iskrowym, pracujących w trudnych warunkach lub wymagających długich okresów wymiany.

Uwaga. Olej ten został wycofany z oferty TOTALA, w celu dobrania zamiennika prosimy o kontakt.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI NATERIA P 405
Klasa SAE 40
Gęstość w 15°C ISO 3675 kg/m3 886
Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm2/s 130
Lepkość kinematyczna w 100 °C ISO 3104 mm2/s 14
Wskaźnik lepkości ISO 2909 104
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 240
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 23
Zawartość popiołu siarczanowego ISO 3987 % 0,43
Liczba zasadowa ASTM D 2896 mg KOH/g 5,5

 

* Smarowanie silników z zapłonem iskrowym zasilanych gazem, gdy producent
silnika wymaga aby zawartość popiołu w oleju wynosiła od 0,35 do 0,5 %.
* NATERIA P 405 jest stosowana w warunkach, w których wymagana jest
wysoka odporność oleju na utlenianie i nitrowanie ze względu albo na wysokie
temperatury w silniku albo na niewielką pojemność miski olejowej.

 

NATERIA P 405 ma aprobatę WÄRTSILÄ (Seria 220SG)

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ