image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

ORITES AT 272

TOTAL ORITES AT 272 to syntetyczny olej smarny o naturalnych właściwościach przeciwzużyciowych, na bazie poliglikolu – do sprężarek kopolimeru etylenu i octanu winylu.

Uwaga. Olej ten został wycofany z oferty TOTALA, w celu dobrania zamiennika prosimy o kontakt.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ORITES AT 272
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m3 1090
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 270
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 45
Wskaźnik lepkości ISO 2909 220
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 245
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 9

* Smarowanie hiper sprężarek do kopolimeru etylenu i octanu winylu, w układzie
jednokrotnego przepływu.
* ORTIES AT 272 został przebadany przez BURCKHARDT Compression i uzyskał jego
aprobatę do sprężarek do bardzo wysokich ciśnień (>3000 barów).

 

* ISO 6743-3B, klasa DGC (Gazy o dużej rozpuszczalności w oleju mineralnym,
zmniejszające ich lepkość).
* Aprobata BURCKHARDT Compression, do sprężarek pracujących przy bardzo wysokich
ciśnieniach.

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ