image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

ORITES DS 125

 TOTAL ORITES DS 125 to syntetyczny  olej o właściwościach przeciwzużyciowych, na bazie
poliglikolu przeznaczony do sprężarek etylenu.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ORITES DS 125
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m3 1098
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 125
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 17,5
Wskaźnik lepkości ISO 2909 153
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 238
Temperatura krystalizacji ISO 3016 °C – 24

 

* Smarowanie hiper sprężarek do etylenu, w układzie jednokrotnego przepływu.
* Spełnia wymagania stawiane przy produkcji polietylenu przeznaczonego do żywności.

 

* ISO 6743-3, klasa DGC (Gazy o dużej rozpuszczalności w oleju mineralnym, zmniejszające ich lepkość).
* Zalecany przez SULZER-BURCKHARDT.

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ