image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

ORITES DS 270X

TOTAL ORITES DS 270X to syntetyczny olej smarny o naturalnych właściwościach przeciwzużyciowych, na bazie poliglikolu, do smarowania sprężarek etylenu i octanu winylu.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ORITES DS 270 X
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m3 1090
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 270
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 45
Wskaźnik lepkości ISO 2909 220
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 245
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 9

 

 

* Smarowanie hiper sprężarek, w układzie jednokrotnego przepływu, produkt
kompatybilny z polietylenem i kopolimerem EVA (etylen /octan winylu).
* Skład ORITES DS 270 X pozwala osiągnąć bardzo wysoką pompowalność.

 

* ISO 6743-3, klasa DGC (Gazy o dużej rozpuszczalności w oleju mineralnym, zmniejszające ich lepkość).
* Skład ORITES DS 270 X spełnia wymagania produktów NSF-H1 i NSH HX1, jego numer rejestracyjny NSF : nr 140517.
* ORITES DS 270 X jest zgodny z wymaganiami Dyrektyw 2003/2829/EC i 2003/1830/EC
dotyczących braku obecności GMO.
* ORITES DS 270 X nie zawiera żadnych składników pochodzenia roślinnego.
* ORITES DS 270 X jest olejem na bazie poliglikolu, produkowanym ze składników wymienionych przez dyrektywę 2002/72/EC dotyczącą tworzyw sztucznych i artykułów przeznaczonych do kontaktu żywnością.
* ORITES DS 270 X uzyskał homologację BURCKHARDT Compression do stosowania w
warunkach bardzo wysokiego ciśnienia (>3000 barów).

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ