image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

ORITES EDA 220

  TOTAL ORITES EDA 220   to biały olej,  specjalnie zestawiony do smarowania cylindrów hiper
sprężarek do EDA (Etylenodiamina), posiada dopuszczenia do przemysłu spożywczego NSF H1.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ORITES EDA 220
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m3 871
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 230
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 20
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 250

 

 

* ORITES EDA 220 jest specjalnie zestawiony do smarowania cylindrów hiper
sprężarek do EDA (Etylenodiamina) .
* ORITES EDA 220 jest środkiem smarnym klasy spożywczej.

 

* ISO 6743-3, klasa DGC (Gazy o dużej rozpuszczalności w oleju mineralnym,
zmniejszające ich lepkość).
* ORITES EDA 220 ma numer rejestracyjny NSF-H1 140 516, dla produktów
przeznaczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością.
* ORITES EDA 220 ma certyfikat ISO 21469.
* ORITES EDA 220 jest zagęszczonym, farmaceutycznym białym olejem,
produkowanym ze składników wymienionych przez Dyrektywę 2002/72/EC
dotyczącą materiałów z tworzyw sztucznych i artykułów przeznaczonych do
kontaktu z żywnością.

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ