image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

ORITES TW 240

 TOTAL ORITES TW 240 to biały olej wg farmakopei (Codex) i zagęszczony polimerem – do sprężarek etylenu.

Uwaga. Olej ten został wycofany z oferty TOTALA, w celu dobrania zamiennika prosimy o kontakt.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ORITES TW 240
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m3 876
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 240
Wskaźnik lepkości ISO 2909 106
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 256
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -18

 

 

* Smarowanie sprężarek i hiper sprężarek do etylenu, w układzie jednokrotnego przepływu .
* Spełnia wymagania stawiane przy produkcji polietylenu przeznaczonego do kontaktu z żywnością.

 

* ISO 6743-3B, klasa DGC (Gazy o dużej rozpuszczalności w oleju mineralnym,
zmniejszające jego lepkość).
* Zalecany przez SULZER-BURCKHARDT.

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ