image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

OSYRIS 3000

TOTAL OSYRIS 3000 to środek ochrony antykorozyjnej na bazie oleju mineralnego. Czas ochrony 6 miesięcy wewnątrz i 2 miesiące na zewnątrz.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI OSYRIS 3000
Barwa ASTM D 1500 Brązowa
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 874
Lepkość kinematyczna w 20 °C ISO 3104 mm²/s 90
Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm²/s 32
Temperatura zapłonu ISO 2592 °C 206
Grubość filmu ochronnego D 59 1160 mikron 4
Zdolność kryjąca m2/kg 310
Temperatura płynięcia ASTM D 2500 °C – 18

 

 • OSYRIS 3000 jest olejem antykorozyjnym. Należy on do klasy RD według
  normy ISO 6743/8 (1987).
 • Długookresowa ochrona przed rdzewieniem obrabiarek i metalowych rur,
  wałów, prętów przechowywanych w zakrytych pomieszczeniach, z dala od
  zmiennych warunków atmosferycznych.
 • Ochrona różnych części mechanicznych, obudowanych przekładni, skrzyń
  przekładniowych itp.
 • OSYRIS 3000 można nanosić poprzez:
  – natryskiwanie,
  – zanurzanie,
  – pędzlowanie lub malowanie.
  Jeśli nanosi się przez zanurzenie, można stosować nawet do gorących części.

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ