image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

OSYRIS DWX 5000

TOTAL OSYRIS DWX 5000 to środek do ochrony korozyjnej o właściwościach wypierania wody, pozostawia oleisty film na elementach, zapewniając średniookresową ochronę.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI OSYRIS DWX 5000
Gęstość ISO 3675 kg/m3 805
Lepkość kinematyczna w 20 °C ISO 3104 2,2
Temperatura zapłonu ISO 2719 °C 36
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C < -20
Zdolność do wypierania wody IP 178 (B) ocena spełnia

 

 • OSYRIS DWX 5000 jest płynem do ochrony korozyjnej o właściwościach
  wypierania wody, pozostawia oleisty film na elementach, zapewniając
  średniookresową ochronę.
 • Stosowany do przechowywania elementów przez określony czas w przemyśle.
 • Zapewnia ochronę po obróbce powierzchniowej.
 • Ochrona średniookresowa od 8 do 10 miesięcy przy przechowywaniu wewnątrz
  i 3 miesiące przy przechowywaniu na zewnątrz.
 • OSYRIS DWX 5000 dzięki dobrej płynności jest łatwy do nanoszenia przez
  zanurzanie, natryskiwanie lub pędzlowanie. Film ochronny można usunąć
  przez zastosowanie alkalicznych detergentów lub rozpuszczalników w fazie
  płynnej lub gazowej.
 •  OSYRIS DWX 5000 odpowiada klasie REE według normy ISO 6743/8 (1987).

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ