image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

OSYRIS DWY 4500

TOTAL OSYRIS DWY 4500 to rozpuszczalnikowy środek antykorozyjny dający średnio-okresową ochronę, posiada bardzo dobre własności wypierania wody.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI OSYRIS DWY 4000
Wygląd zewnętrzny wzrokowo klarowny
Barwa wzrokowo Brązowa
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 799,5
Lepkość kinematyczna w 20 °C ISO 3104 mm2/s 2,33
Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm2/s 2,504
Temperatura zapłonu ISO 2719 °C >62
Badanie w komorze wilgoci h >800
Zdolność kryjąca
m2/l
80 – 120

 

 • Ciecz chroniąca przed korozją o bardzo dobrej zdolności wypierania wody.
 • OSYRIS DWY 4000 jest cieczą wypierającą wodę, która efektywnie usuwa
  wszystkie ślady wody z powierzchni metalu. Powleka powierzchnię cienkim,
  tłustym filmem, który daje średnio-okresową ochronę.
 • OSYRIS DWY 4000 jest szeroko zalecany do stosowania w przemyśle obróbki
  metali oraz do ochrony powłok galwanicznych przy czasowym składowaniu.
 • Bardzo dobra zdolność usuwania wody.
 • OSYRIS DWY 4000 tworzy cienką warstwę miękkiego nie wysychającego filmu
  ochronnego.
 • Umożliwia ochronę przez sześć miesięcy podczas przechowywania wewnątrz i
  dwa miesiące podczas przechowywania na zewnątrz pod zadaszeniem. Okres
  składowania zależy od środowiska w jaim znajduje się chroniony metal.
  Zalecane jest sprawdzenie na próbnym fragmencie metalu przed finalną aplikacją.
 • Dobra odporność na wilgotne powietrze.
 • Łatwo odparowujący rozpuszczalnik
 • OSYRIS DWY 4000 można nanosić:
  . pędzlem,
  . przez natryskiwanie,
  . przez zanurzenie.
  – Film można usunąć stosując:
  . rozcieńczone detergenty alkaliczne,
  . rozpuszczalniki (w fazie płynnej lub gazowej)
  . działanie mechaniczne.
 •  OSYRIS DWY 4000 należy do klasy REE według normy ISO 6743/8 (1987).

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ