image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

OSYRIS X 9100

TOTAL OSYRIS X 9100 to rozpuszczalnikowy środek antykorozyjny nadający się do ochrony elementów transportowanych drogą morską. Ochrona do 3 lat.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI OSYRIS X 9100
Gęstość 15 °C ISO 3675 kg/dm3 890
Lepkość w 20 °C ISO 3104 mm²/s 100
Temperatura zapłonu ISO 2719 °C > 40
Grubość filmu D59 1160 mikron 60
Wydajność powlekania m²/kg 10
Czas odparowania rozpuszczalnika w 20 °C minuty około 30
Test korozji mgły solnej, 5 % NaCI h 550

 

 • Ciecz ochronna z rozpuszczalnikiem do bardzo długich okresów
  magazynowania w trudnych warunkach.
 • OSYRIS X 9100 jest zalecany do stosowania do wszelkiego rodzaju ochrony na
  zewnątrz, w warunkach takich jak:
  – przechowywanie na świeżym powietrzu,
  – transport morski.
 • OSYRIS X 9100 można stosować do wszystkich rodzajów części metalowych :
  blachy metalowe, części maszyn luzem itp.
 • Ochrona przez bardzo długi okres:
  – minimum 3 lata przy przechowywaniu wewnątrz.
  – minimum 1 rok przy przechowywaniu na zewnątrz pod zadaszeniem.
 • OSYRIX X 9100 tworzy bardzo cienki film, o barwie brązowej przypominającej
  lakier.
  – Bardzo dobre właściwości adhezyjne i bardzo dobra wytrzymałość filmu.
  – Nie podlega zmianom wskutek zmiennych warunków klimatycznych.
 • Można go stosować przez: zanurzenie, pędzlowanie.
 • Usuwanie: tylko przy użyciu rozpuszczalników.
 • OSYRIS X 9100 odpowiada klasie RF według normy ISO 6743/8 (1987).

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ