image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

OSYRIS Y 1000

TOTAL OSYRIS Y 1000 to olej antykorozyjny do ochrony skrawanych i nie skrawanych powierzchni, które muszą być chronione czasowo a produkt zabezpieczający musi być łatwo usuwalny.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI OSYRIS Y 1000
Wygląd zewnętrzny wzrokowo Klarowny
Barwa wzrokowo Zabarwiony na żółto
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 864
Lepkość w 20 °C ISO 3104 mm2/s 48,4
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 20,2
Temperatura zapłonu ISO 2719 °C 177
Badanie w komorze wilgotnościowej godziny > 800
Zdolność kryjąca NFT 60170 g/m2 2,7

 

 • Ochrona skrawanych i nie skrawanych powierzchni i zespołów mechanicznych,
  które muszą być chronione czasowo a produkt zabezpieczający musi być łatwo
  usuwalny.
 • TOTAL OSYRIS Y 1000 jest olejem, który tworzy żółty film, przez co jest on
  łatwo odróżnialny od oleju skrawającego.
  Produkt ten zapewnia dobrą ochronę przy składowaniu pod zadaszeniem.
 • Rodzaj filmu ochronnego: adhezyjny, oleisty film.
 • Stosowanie: na zimno, przez pędzlowanie, natryskiwanie lub zanurzanie.
 • Usuwanie: odtłuszczanie przez wycieranie, użycie gorących alkaliów lub
  typowych rozpuszczalników.
 • Okres ochrony:
  – 6 do 12 miesięcy, gdy produkt jest opakowany,
  – 3 do 6 miesięcy przy przechowywaniu nie opakowanego elementu wewnątrz,
  – Nie zaleca się przechowywania na zewnątrz.
 • Zalecany czas trwania ochrony OSYRIS Y 1000 wynosi 6 miesięcy wewnątrz.
  Czas trwania ochrony zależy w znacznym stopniu od środowiska chronionego
  metalu, zalecamy przetestowanie produktu na kilku próbkach przed ustaleniem
  technicznych wymagań.

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ