image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

PEGASUS 710

Mobil Pegasus 710 jest wysokiej jakości olejem do silników gazowych, przeznaczonym szczególnie do smarowania nowoczesnych wysokoobrotowych silników czterosuwowych, w których wymagane jest stosowanie oleju o podwyższonej alkaliczności. Silniki te są zwykle przystosowane do pracy na mieszankach ubogich Olej ten rekomendowany jest również do smarowania sprężarek gazowych.

Mobil Pegasus 710
Klasa lepkości SAE 40
Lepkość kin., ASTM D 445
[cSt] w 40ºC 121
[cSt] w 100ºC 13.2
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270 98
Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 874 1.0
Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D 2896 6.5
Temp. płynięcia, [ºC], ASTM D 97 -15
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92 249
Ciężar właściwy w 15ºC [kg/l], ASTM D 1298 0.896
  • Silniki gazowe czterosuwowe o zapłonie iskrowym
  • Silniki podatne na zużycie mechanizmu rozrządu zaworowego i korozję
  • Silniki zasilane paliwami o niskiej zawartości siarkowodoru i związków chloru
  • Sprężarki tłokowe gazu ziemnego
  • Wolnossące lub wysokiej mocy silniki pracujące w wysokich temperaturach
Mobil Pegasus 710 20 posiada następujące dopuszczenia producentów:
Waukesha (silniki CHP) X

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ