image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

PRESLIA SE JET

TOTAL PRESLIA SE JET to syntetyczny olej do napędów turbin lotniczych.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI PRESLIA SE JET
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 998
Lepkość w –40 °C ASTM D 2532 mm2/s 9400
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 25,1
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 5,1
Wskaźnik lepkości ISO 2909 135
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 60
Temperatura zapłonu, Cleveland ISO 2592 °C 265
Temperatura palenia się ISO 2592 °C 300
Temperatura samozapłonu °C 403

 

Układy smarowania i regulacji wysokosprawnych napędów turbin lotniczych.

 

 

 

 

PRESLIA SE JET spełnia wymagania następujących specyfikacji międzynarodowych i producentów turbin:
– MIL-L- 23 699E (USA)
– ALLISON ROLLS ROYCE (USA)
– GENERAL ELECTRIC
– ROLLS ROYCE (UK)
– TURBOMECA

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ