image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

STRUCTOVIS® HD

STRUCTOVIS HD jest szeregiem specjalnych środków smarowych na bazie oleju mineralnego o różnych
lepkościach. Typy STRUCTOVIS AHD do EHD, BHD MF, BHD 75 S i EHD MF zawierają specjalne składniki polepszające przyczepność, produkty BHD MF i EHD MF smar stały (MoS2) dla polepszenia cech pracy awaryjnej. STRUCTOVIS BHD 75 S zawiera dodatkowo palny rozpuszczalnik. Wszystkie lepkości wykazują dobrą ochronę przed zużyciem i korozją. W szczególności typy zawierając środki polepszające przyczepność wykazują bardzo dużą przyczepność, tak że np. niebezpieczeństwo brudzenia transportowanego materiału przez skapujący albo wyrzucany olej w przypadku łańcuchów szybkobieżnych ulega znacznemu zmniejszeniu albo wyeliminowaniu. Większe lepkości (AHD do CHD) mogą przy stosowaniu na łańcuchach tłumić hałas.

Do smarowania np. łańcuchów napędowych, sterujących i transportowych. Do pierwszego smarowania stalowych łańcuchów drabinkowych u producenta szczególnie przydatny okazał się STRUCTOVIS BHD wzgl. BHD 75 S.
Wskazówki dot. zastosowania
Zależnie od lepkości przez smarowanie kroplowe, automatyczne urządzenia smarujące, olejarkę albo pędzel. Przy stosowaniu w systemach smarowania automatycznego należy natomiast przestrzegać danych producenta dotyczących maksymalnej możliwej lepkości. Przy aplikowaniu przez producenta łańcuchów środka smarowego
STRUCTOVIS BHD w kąpieli zanurzeniowej zalecana jest temperatura kąpieli 80 do 90 °C. Typy HD o niższej lepkości (do 460 mm2/s w 40°C) i BHD 75 S (proszę przestrzegać karty danych bezpieczeństwa!) mogą być stosowane również do zanurzania w kąpieli zimnej. Łańcuch powinien pozostawać tak długo w kąpieli, aż pęcherzyki powietrza przestaną wypływać.

5 l kanister (nie AHD, CHD, GHD)
20 l kanister (nie BHD MF, EHD
MF)
200 l beczka: tylko FHD, GHD
STRUCTOVIS BHD dodatkowo:
24 x 50 ml tubka
12 x 250 ml puszka spray
48 x 250 ml puszka spray
72 x 250 ml puszka spray

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ