image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

VALONA MS 5009 HC

TOTAL VALONA MS 5009 HC to bezchlorowy olej obróbczy do trudnej obróbki skrawaniem.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI VALONA MS 5009 HC
Wygląd zewnętrzny
Barwa
G
ęstość w 15 °C
Lepko
ść kinematyczna w 40 °C
Korozja miedzi
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym


ISO 3675
ISO 3104
ISO 2160
ISO 2592


kg/m
3
mm 2/s

°C
Klarowna ciecz
Żółta
840
9
1a
16 6

 

 VALONA MS 5009 HC to bezchlorowy olej obróbczy o bardzo niskiej lepkości, przeznaczony do skrawania metali żelaznych i nieżelaznych.  VALONA MS 5009 HC jest powszechnie stosowany do obróbki skrawaniem takiej jak gwintowanie aluminium, stopów miedzi, stali niskowęglowej i stali średnich. Stosowany również do: wiercenia, toczenia, gwintowania, frezowania, cięcia.

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ