image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

VALONA ST 5022

TOTAL VALONA ST 5022 to bezchlorowy olej obróbczy do trudnej obróbki skrawaniem.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI VALONA ST 5022
Wygląd zewnętrzny Klarowna ciecz
Barwa Żółta
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 874
Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm2/s 22
Korozja miedzi 3h w 100°C ISO 2160 4c
Korozja miedzi 3h w 50°C ISO 2160 1b
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 212

 

* VALONA ST 5022 jest bezchlorowym olejem obróbczym przeznaczonym TYLKO do metali żelaznych.

* VALONA ST 5022 jest stosowany we wszystkich operacjach skrawania wszystkich metali żelaznych: stale niskowęglowe, stale twarde i bardzo twarde (stale łożyskowe) oraz inne stale.
NIE NALEŻY STOSOWAĆ do miedzi stopów miedzianych (ryzyko plam na detalach po obróbce). Stosowany do trudnej obróbki: głębokiego wiercenia, toczenia, frezowania, gwintowania, obtaczania, wycinania zębów.

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ