Jak prawidłowo dobierać środki smarne do maszyn w przedsiębiorstwie?

olej maszynowyPrzyczynia się także do zużycia ciernego, a więc postępującej deformacji stykających się komponentów, co często oznacza powstawanie drobin metalu, które trafiając do mechanizmu, potęgują jego zniszczenia. Sposobem na przeciwdziałanie temu zjawisku jest stosowanie odpowiednich środków smarnych np. olejów maszynowych. We Wrocławiu są one dostępne w ofercie firmy Oli Trans. Przekonajmy się, jakie ich rodzaje wchodzą w grę oraz sprawdźmy, na jakiej podstawie się je dobiera.

Środki smarne używane w maszynach i urządzeniach przemysłowych

Węzły tarcia występujące w maszynach i urządzeniach przemysłowych mogą być smarowane przy użyciu różnych substancji w zależności od swej konstrukcji, obciążenia oraz specyfiki ruchu. Środki smarne zależnie od sytuacji podaje się ręcznie bądź w sposób zautomatyzowany – odpowiednimi smarownicami albo przy zastosowaniu układów centralnego smarowania. Jeżeli chodzi o używane materiały, to najczęściej są to półpłynne pasty lub smary, a także ciekłe oleje, które nierzadko są nanoszone w postaci mgły olejowej będącej powietrzną zawiesiną drobin oleju.

Na jakiej podstawie dobiera się środki smarne?

Rodzaj środka smarnego, jakie powinien trafiać do danego punktu tarcia określa konstruktor danej maszyny lub urządzenia. Zwykle wskazuje on podstawowe parametry takiej substancji. Może to być m.in. lepkość, a więc zdolność do radzenia sobie z tarciem wewnętrznym i niwelowania pojawiających się oporów. Liczy się też gęstość, która określa możliwość zwilżania powierzchni. Istotna jest też wytrzymałość temperaturowa czy podatność na wchłanianie wilgoci i zabrudzeń.