Blog

badanie oleju

Jak sprawdzić jakość i parametry oleju przemysłowego?

W zastosowaniach przemysłowych wykorzystuje się wiele maszyn, urządzeń i instalacji, które wymagają użycia odpowiednich środków smarnych zmniejszających powstające tarcie, a tym samym redukujących pojawiające się opory oraz wydłużających żywotność elementów przez zapobieganie ich ścieraniu się. Nierzadko będą one też konieczne do odprowadzania generowanego ciepła czy umożliwienia radzenia sobie z potencjalnymi zanieczyszczeniami. Równie ważne okażą się preparaty służące do ochrony antykorozyjnej podzespołów oraz czynniki używane w układach hydrauliki siłowej, którymi z reguły są produkty ropopochodne. Dla utrzymania ruchu w większości branż nieodzowne będą więc dobrej jakości oleje i smary Mobil. We Wrocławiu są one dostępne w ofercie firmy Oil-Trans specjalizującej się w dystrybucji środków smarnych do zastosowań przemysłowych. Przekonajmy się, dlaczego jakość oleju jest tak istotna i sprawdźmy, jak się ją kontroluje.

Czytaj więcej

smar rolniczy

Wpływ olejów na wydajność maszyn w rolnictwie - jak wybrać najlepsze produkty?

Nowoczesne rolnictwo to branża, w której na dużą skalę korzysta się z różnego rodzaju maszyn, urządzeń oraz pojazdów. W grę wchodzą tu zarówno niezbędne w każdym gospodarstwie ciągniki, jak i sprzęt, który będzie do nich podczepiany od przyczep transportowych przez agregaty uprawowe po belarki czy paszowozy. Wielu rolników używa też kombajnów zbożowych i przeznaczonych do roślin okopowych czy choćby samojezdnych opryskiwaczy. Ponieważ większość urządzeń jest eksploatowana w trudnych warunkach i pod wysokimi obciążeniami, szczególnie znaczenie ma jakość stosowanych w nich środków smarnych. Wybierając produkty tego typu, warto więc decydować się na wyroby sprawdzonych producentów np. oleje i smary Mobil. We Wrocławiu są one dostępne w ofercie firmy Oil-Trans. Przekonajmy się, dlaczego jest to tak ważne.

Czytaj więcej

pojemniki z zużytym olejem przemyslowym

Jak prawidłowo przechowywać i utylizować zużyte oleje przemysłowe?

Prawidłowe funkcjonowanie zdecydowanej większości maszyn i urządzeń przemysłowych wymaga stałego korzystania z odpowiednich cieczy roboczych, które zagwarantują optymalne chłodzenie, a także właściwe w danym przypadku smarowanie. Eksploatacja sprzętu tego typu będzie się więc nierozerwalne łączyła z używaniem prawidłowo dobranych środków smarnych – w tym olejów maszynowych. We Wrocławiu ich dostarczaniem zajmuje się firma Oil-Trans, prowadząca hurtową sprzedaż takich materiałów. Ich regularna i zgodna z zaleceniami producenta wymiana pozwoli na uniknięcie usterek powodowanych przez generowane tarcie lub inne niekorzystne zjawiska. Warto jednak pamiętać, że zużyty olej musi być właściwie zagospodarowany. Przyjrzymy się temu nieco bliżej.

Czytaj więcej

maszyna

Jak zoptymalizować koszty związane z konserwacją maszyn w przemyśle ciężkim?

Jednym z największych problemów związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń przemysłowych jest taka ich konserwacja, która pozwoli na zmniejszenie częstotliwości występowania usterek, a także korzystnie wpłynie na żywotność używanego sprzętu. W ramach zabiegów wykonywanych przez służby utrzymania ruchu czynnościami, które w największym stopniu przełoży się na tempo zużywania się podzespołów i ich awaryjność szczególnie istotne okaże się stosowanie odpowiednio dobranych oraz właściwie dawkowanych środków smarnych. Niezmiernie ważne będzie więc funkcjonowanie używanej do ich dystrybucji infrastruktury oraz jakość wykorzystywanych smarów i olejów maszynowych. We Wrocławiu są one dostępne w ofercie firmy Oil-Trans. Przekonajmy się, co wpłynie na jakość i koszty obsługi technicznej sprzętu.

Czytaj więcej

Olej maszynowy

Jak prawidłowo dobierać środki smarne do maszyn w przedsiębiorstwie?

W maszynach i urządzeniach przemysłowych występuje wiele elementów ruchomych, które współpracując ze sobą i przemieszczając się względem siebie, powodują, iż dochodzi między nimi do występowania tarcia. Wynika ono z chropowatości powierzchni i prowadzi do powstawania oporów marnujących część energii, a także nagrzewania się części, co może spowodować z czasem zmianę ich struktury wewnętrznej i parametrów użytkowych. 

Czytaj więcej

nakładanie smaru na łożysko

Jak dobrać smar do łożyska?

Korzystanie z łożysk jest niezbędne w przypadku wszystkich mechanizmów, w których znajdują się komponenty często poruszające się ruchem obrotowym albo osiągające znaczne prędkości, poddawane jednocześnie większym obciążeniom. W zależności od konstrukcji stosuje się łożyska toczne, zbudowane z dwóch pierścieni ulokowanych między nimi elementów tocznych, które zmniejszając powierzchnię styku, redukują powstające opory oraz zwiększają wytrzymałość albo […]

Czytaj więcej

oddzielanie oleju

Jak usunąć wodę z oleju?

Wszystkie połączenia metalowe, w których praca elementów mechanicznych przebiega w bezpośrednim tarciu, wymaga zastosowania dedykowanych do tego celu środków zmniejszających tarcie pomiędzy powierzchniami układów roboczych. Do każdego rodzaju materiału należy umiejętnie dobrać środek, gdyż w przeciwnym razie grozi to uszkodzeniem elementów. Do stali nierdzewnych idealnie nadają się pasty smarne bezmetaliczne. Po co stosuje się pasty […]

Czytaj więcej

tankowanie samolotu

Oleje dla lotnictwa – rodzaje

Stosowane w lotnictwie oleje muszą spełniać restrykcyjne wymagania. Ich wysoka jakość jest konieczna ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym i niezawodności samolotów. Jak wiadomo, istnieją nie tylko oleje silnikowe, ale także oleje przeznaczone do konserwacji, do przekładni lotniczych czy układów hydraulicznych oraz smary.

Czytaj więcej

części w oleju

Smary i silikony dow corning

Dow Corning to międzynarodowy koncern specjalizujący się w wyrobach silikonowych. Amerykańska firma właściwie wynalazła tworzywo krzemoorganiczne i do dzisiaj jest jego największym producentem. Doskonałe parametry elektryczne, a także odporność na wodę i większość chemikaliów to tylko niektóre zalety wyrobów tej marki. Smary i silikony Dow Corning cieszą się wielkim zainteresowaniem. Co zatem wyróżnia te produkty […]

Czytaj więcej

pasy smarne

Pasty smarne bezmetaliczne do stali nierdzewnych

Wszystkie połączenia metalowe, w których praca elementów mechanicznych przebiega w bezpośrednim tarciu, wymaga zastosowania dedykowanych do tego celu środków zmniejszających tarcie pomiędzy powierzchniami układów roboczych. Do każdego rodzaju materiału należy umiejętnie dobrać środek, gdyż w przeciwnym razie grozi to uszkodzeniem elementów. Do stali nierdzewnych idealnie nadają się pasty smarne bezmetaliczne. Po co stosuje się pasty […]

Czytaj więcej