Jak sprawdzić jakość i parametry oleju przemysłowego?

badanie olejuW zastosowaniach przemysłowych wykorzystuje się wiele maszyn, urządzeń i instalacji, które wymagają użycia odpowiednich środków smarnych zmniejszających powstające tarcie, a tym samym redukujących pojawiające się opory oraz wydłużających żywotność elementów przez zapobieganie ich ścieraniu się. Nierzadko będą one też konieczne do odprowadzania generowanego ciepła czy umożliwienia radzenia sobie z potencjalnymi zanieczyszczeniami. Równie ważne okażą się preparaty służące do ochrony antykorozyjnej podzespołów oraz czynniki używane w układach hydrauliki siłowej, którymi z reguły są produkty ropopochodne. Dla utrzymania ruchu w większości branż nieodzowne będą więc dobrej jakości oleje i smary Mobil. We Wrocławiu są one dostępne w ofercie firmy Oil-Trans specjalizującej się w dystrybucji środków smarnych do zastosowań przemysłowych. Przekonajmy się, dlaczego jakość oleju jest tak istotna i sprawdźmy, jak się ją kontroluje.

Co trzeba wiedzieć o właściwościach olejów?

Eksploatacja środków smarnych wpływa na ich właściwości, które z czasem ulegają coraz większym zmianom. Wynika to z zachodzących procesów fizycznych i chemicznych m.in. wytrącania się osadów, pojawiania się zanieczyszczeń w postaci drobin ciał stałych np. ścierających się metali, a także innych cieczy takich, jak choćby kondensująca się woda. Przyczyną przekształceń są też nadmierne obciążenia termiczne czy niewłaściwa filtracja. Odmienna od zakładanej specyfikacja np. w zakresie lepkości sprawia, że dany środek nie spełnia dobrze swojej funkcji i powinien zostać wymieniony lub zregenerowany.

Jakie charakterystyki oleju są kontrolowane najczęściej?

Sposobem na określenie parametrów oleju jest poddanie jego próbki badaniom laboratoryjnym. W zależności od sytuacji sprawdza się rozmaite charakterystyki. Najczęściej chodzi o pomiar wskaźnika lepkości oraz określania lepkości kinematycznej w 40°C i 100°C, a także kontrolę zawartości wody, pomiar liczby kwasowej lub zasadowej, a także oznaczanie zawartości żelaza ferromagnetycznego oraz pierwiastków pojawiających się wskutek zużycia smarowanych powierzchni i zanieczyszczeń zewnętrznych. W grę może też wchodzić m.in. oznaczenie klasy czystości oleju czy temperatury zapłonu oleju.