Jak prawidłowo przechowywać i utylizować zużyte oleje przemysłowe?

pojemniki z zużytym olejem przemyslowymPrawidłowe funkcjonowanie zdecydowanej większości maszyn i urządzeń przemysłowych wymaga stałego korzystania z odpowiednich cieczy roboczych, które zagwarantują optymalne chłodzenie, a także właściwe w danym przypadku smarowanie. Eksploatacja sprzętu tego typu będzie się więc nierozerwalne łączyła z używaniem prawidłowo dobranych środków smarnych – w tym olejów maszynowych. We Wrocławiu ich dostarczaniem zajmuje się firma Oil-Trans, prowadząca hurtową sprzedaż takich materiałów. Ich regularna i zgodna z zaleceniami producenta wymiana pozwoli na uniknięcie usterek powodowanych przez generowane tarcie lub inne niekorzystne zjawiska. Warto jednak pamiętać, że zużyty olej musi być właściwie zagospodarowany. Przyjrzymy się temu nieco bliżej.

Co trzeba wiedzieć o wykorzystywaniu środków smarnych?

Oleje używane w silnikach, przekładniach, sprężarkach czy pompach pozwalają na zastąpienie tarcia suchego mokrym i zmniejszają tempo zużycia się współpracujących ze sobą elementów roboczych. Z czasem tracą one jednak swoje właściwości z uwagi na zbieranie się wszelkiego rodzaju osadów, pojawiających się za sprawą odkładania się zanieczyszczeń przedostających się z zewnątrz, będących rezultatem odspajania się niewielkich fragmentów metalu czy powstawania cząsteczek nowych substancji w wyniku intensywnych oddziaływań termicznych. W sytuacji, gdy ich nagromadzenie będzie zbyt wielkie, filtracja stanie się niemożliwa, a właściwości smarne czy zdolność do odprowadzania ciepła okażą się niewystarczające.

Co po wymianie oleju?

Warunkiem długiego działania podzespołów mechanicznych takich jak jednostki napędowe będzie przestrzeganie terminów wymiany oleju. Przepracowane środki smarne nie mogą być jednak po prostu wyrzucone lub wlane do kanalizacji. W tym przypadku konieczna będzie ich staranna utylizacja przez doprowadzenie do postaci, w której nie będą one zagrażały środowisku naturalnemu. Ich odbiorem i unieszkodliwieniem zajmują się specjalistyczne firmy.