Jak usunąć wodę z oleju?

oddzielanie oleju

Środki smarne w postaci olejów są używane w wielu urządzeniach w celu ich smarowania i chłodzenia, jak ma to miejsce w silnikach spalinowych, pompach i sprężarkach, a także przenoszenia energii potencjalnej, jak w przypadku układów hydraulicznych. Ponieważ w czasie pracy właściwości oleju i jego skład ze względu na warunki pracy, a także wpływ czynników dodatkowych np. przegrzania czy rozszczelnień układu ulega zmianie, może się zdarzyć, że konieczne okaże się jego gruntowne oczyszczenie. W grę często wchodzi tu m.in. usuwanie wody z oleju. Przekonajmy się, dlaczego jest to tak ważne i sprawdźmy, jak można przeprowadzać ten proces.

Dlaczego woda w oleju jest groźna?

Woda, która znajduje się w układzie smarowania, może mieć postać tzw. wody wydzielonej, a więc niezmieszanej z olejem. Ponieważ jest ona od niego cięższa, gromadzi się zwykle na dnie zbiornika i nie stanowi tak dużego zagrożenia. Niestety w wielu przypadkach może także przybierać postać wody związanej, a więc spolaryzowanej i połączonej dzięki oddziaływaniom międzycząsteczkowym albo wody zemulgowanej, a zatem będącej zawiesiną mikrocząsteczek wody w oleju. W takich formach powoduje znaczne zagrożenie dla trwałości urządzeń, gdyż przyczynia się do powstawania korozji w różnych punktach układu, zmniejsza lepkość oleju oraz redukuje jego właściwości smarne.

W jaki sposób można pozbyć się wody z oleju?

Sposobem na pozbycie się wody z oleju może być przeprowadzenie mikrofiltracji, a więc użycie wkładu filtracyjnego o małej średnicy porów, a jednocześnie takiego, który będzie miał dużą powierzchnię kontaktu i zostanie wykonany z materiału zdolnego do wchłonięcia sporej ilości wody. Inną opcją będzie odwadnianie próżniowe, polegające na wytworzeniu próżni w celu obniżenia temperatury parowania wody, co znacznie ułatwia jej usunięcie w postaci pary. Kolejną możliwością jest wirowanie, podczas którego wykorzystuje się siłę odśrodkową, która wyrzuca z mieszaniny wodę wydzieloną. Pozbycie się wody wydzielonej można też przeprowadzić za sprawą sedymentacji, które jest realizowana w podwyższonej temperaturze ograniczającej lepkość oleju. W tym przypadku woda będzie opadała na dno używanego zbiornika, podczas gdy olej zgromadzi się w górnej jego części.