Jak uzyskać efektywne smarowanie wysokotemperaturowe?

sprawdzanie poziomu oleju

Jednym z największych zagrożeń związanych z pracą urządzeń mechanicznych jest występujące podczas przemieszczania się elementów ruchomych tarcie i jego następstwa. Używanie właściwych środków smarnych pozwala na ograniczenie niekorzystnych zjawisk i przedłużenie żywotności. W wielu przypadkach podzespoły są używane w szczególnie niekorzystnych warunkach, co wymaga stosowania smarów i olejów o ulepszonych właściwościach co do ciśnienia, zapylenia lub temperatury. Jednym z częściej wybieranych rozwiązań jest smarowanie wysokotemperaturowe. Przyjrzyjmy się bliżej temu, dlaczego używanie środków smarnych jest tak ważne i czemu muszą one być dopasowane do temperatury.

Dlaczego smarowanie jest niezbędne?

Smarowanie pozwala na wyeliminowanie chropowatości trących o siebie powierzchni. Środek smarny tworzy na nich tzw. film olejowy, dzięki czemu nierówności nie stykają się ze sobą, co zmniejsza powstające opory. Występujące tarcie nie pojawia się w takim przypadku między poszczególnymi podzespołami a między cząsteczkami użytego oleju lub smaru. Zmniejsza to ścieranie się materiału, redukuje powstającą temperaturę, a także przedłuża żywotność.

Co oznacza smarowanie wysokotemperaturowe?

Wiele podzespołów musi działać w sytuacji, gdy oddziałuje na nie znacznie podwyższona temperatura. Warunki takie sprawiają, że poszczególne komponenty używanych smarów muszą utrzymywać stabilne właściwości co do swojej zdolności utrzymywania się na powierzchni smarowanego elementu, a jednocześnie zapewniać odpowiedni poziom redukcji powstających oporów i skutecznie zamieniać tzw. tarcie suche na mokre zachodzące w obrębie używanego smaru. Szczególnie ważne są w tym przypadku prawidłowe parametry zagęszczacza oraz bazy olejowej, które nie mogą zmieniać swojej lepkości i stabilności mechanicznej, nie mogą dopuszczać do rozwarstwiania się środka smarnego, a także muszą dobrze penetrować smarowaną część. W tym celu należy korzystać ze smarów wysokotemperaturowych dopasowanych do konkretnego zastosowania i pojawiających się w nim obciążeń termicznych.