Jak zoptymalizować koszty związane z konserwacją maszyn w przemyśle ciężkim?

maszynaJednym z największych problemów związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń przemysłowych jest taka ich konserwacja, która pozwoli na zmniejszenie częstotliwości występowania usterek, a także korzystnie wpłynie na żywotność używanego sprzętu. W ramach zabiegów wykonywanych przez służby utrzymania ruchu czynnościami, które w największym stopniu przełoży się na tempo zużywania się podzespołów i ich awaryjność szczególnie istotne okaże się stosowanie odpowiednio dobranych oraz właściwie dawkowanych środków smarnych. Niezmiernie ważne będzie więc funkcjonowanie używanej do ich dystrybucji infrastruktury oraz jakość wykorzystywanych smarów i olejów maszynowych. We Wrocławiu są one dostępne w ofercie firmy Oil-Trans. Przekonajmy się, co wpłynie na jakość i koszty obsługi technicznej sprzętu.

Co jest szczególnie ważne w przypadku konserwacji maszyn i urządzeń?

Podstawową powodem przyspieszonego zużywania się podzespołów maszyn i urządzeń jest tarcie występujące między przemieszczającymi się wzajemnie elementami ruchomymi. Powoduje ono powstawanie oporów będących przyczyną marnowania części energii, a także wpływa na ścieranie się powierzchni części oraz generuje znaczne ilości ciepła, które mogą doprowadzić do przegrzania i deformacji niektórych komponentów. By temu zapobiec, do węzłów tarcia dprowadza się środki smarne. Muszą one jednak być dozowane w odpowiednich ilościach, a ich dostarczanie należy zsynchronizować z cyklami działania danej maszyny lub urządzenia. Istotny będzie także prawidłowy dobór niezbędnych smarów i olejów, których charakterystyka powinna odpowiadać zaleceniom producenta.

Jak wpływać na koszty smarowania maszyn i urządzeń?

Najlepszym sposobem na redukcję wydatków związanych ze stosowaniem środków smarnych będzie wykorzystanie automatycznych i prawidłowo zaprojektowanych smarownic automatycznych bądź rozbudowanych układów centralnego smarowania. Równie istotne będzie zaopatrywanie się w smary i oleje maszynowe u dostawcy oferującego przystępne ceny i produkty spełniające wymagania stawiane przez konstruktora danego urządzenia lub maszyny.