Jaki olej wybrać do sprężarek i pomp próżniowych?

niebieska sprężarka

Korzystanie ze sprężarki wiąże się z koniecznością dbania o jej stan techniczny i ograniczania zużywania się elementów ruchomych urządzenia. Dla zmniejszenia powstającego podczas pracy tarcia, a także skutecznego odprowadzania ciepła powstającego zarówno podczas przemieszczania się poszczególnych części, jak i zmiany ciśnienia gazu niezbędne będzie wykorzystywanie właściwie dobranego oleju do sprężarek. Warto pamiętać, że jego rolą jest także zagwarantowanie szczelności komór roboczych oraz zabezpieczanie przed korozją.

Jakie parametry mają największe znaczenie przy wyborze oleju?

Wśród kluczowych parametrów olejów wykorzystywanych w różnych rodzajach sprężarek – powietrznych, gazowych, chłodniczych, a także pompach próżniowych – znajduje się temperatura pracy. Powinna ona być dopasowana do ilości wytwarzanego w urządzeniu ciepła tak, by nie wpływać negatywnie na lepkość oleju, a więc jego zdolność do rozpływania się po smarowanych powierzchniach oraz przylegania do nich. Istotna będzie stabilność parametrów termicznych, tak by poziom smarowania był wystarczający zarówno tuż po rozpoczęciu pracy, jak i w jej trakcie. Duże znaczenie będzie miała możliwość absorbowania wody, co podnosi efekt działania antykorozyjnego oleju. Przy olejach sprężarkowych należy zwrócić uwagę na zastosowanie rozwiązań, które ograniczają spienianie. Cechą, która powinna być brana pod uwagę w przypadku pomp próżniowych, będzie ponadto niska prężność par oraz stabilność chemiczna.

Czym grozi używanie złego oleju?

Olej, który nie będzie dobrze dobrany do typu sprężarki oraz charakterystyki jej pracy może spowodować wzrost kosztów eksploatacyjnych z uwagi na większe opory powstające podczas funkcjonowania urządzenia. Często przekłada się to na awarie łożysk lub wałów. W grę wchodzi też przedwczesne zużycie smarowanych części oraz przyspieszone niszczenie elementów uszczelniających, co prowadzi do rozszczelnienia układu, wycieków oleju oraz spadku wytwarzanego ciśnienia. Wśród możliwych skutków korzystania ze źle dopasowanego oleju będzie także powstawanie znacznej ilości osadów, które mogą zaburzać chłodzenie poszczególnych elementów, a ponadto przyczyniać się do zapłonu mgły olejowej.