Oleje do sprężarek i pomp próżniowych

minimalny poziom oleju

Sprężarki to urządzenia służące do zwiększenia ciśnienia sprężanego czynnika do pożądanej wartości. Podstawowym parametrem definiującym ich pracę jest stopień sprężania, czyli stosunek ciśnienia tłoczenia do ciśnienia ssania. Zważywszy na rodzaj zastosowania, wyróżniamy sprężarki powietrzne, gazowe, chłodnicze oraz pompy próżniowe. Pomimo że każde urządzenie posiada indywidualny układ smarowania, wymogi stawiane przed olejem sprężarkowym są niezmienne.

Do czego służy olej sprężarkowy?

Olej sprężarkowy spełnia wiele istotnych funkcji:
– zmniejsza tarcie i zużycie współpracujących części,
– odprowadza ciepło wygenerowane wskutek tarcia i sprężania gazu,
– wyprowadza produkty zużycia i inne stałe zanieczyszczenia z układu smarowania,
– chroni urządzenie przed korozją,
– uszczelnia komory robocze.

Jakie wymogi musi spełnić olej sprężarkowy?

  • Temperatura pracy

W maksymalnej temperaturze olej musi być na tyle lepki, aby efektywnie chronić i uszczelniać powierzchnie trące. Im wyższy współczynnik lepkości, tym efektywniejsza dystrybucja czynnika smarującego do urządzeń trących. Dobry olej sprężarkowy jest przy tym stabilny termicznie i nie wykazuje skłonności do termicznej destrukcji.
Temperatura zapłonu powinna oscylować w granicach 40-50 stopni Celsjusza.

  • Wilgoć

Olej sprężarkowy musi dobrze adsorbować i eliminować produkty korozji i cząsteczki wody z układu smarowania. W przypadku dużej wilgoci powinien tworzyć przyczepną do metalu emulsję, która pochłonie wilgoć, kurz oraz inne zabezpieczenia. Skutecznym zabezpieczeniem w przypadku pojawienia się problemu wilgoci jest zastosowanie technologii osuszania wlotowego gazu.

Oleje do pomp próżniowych

Dobre oleje do pomp próżniowych powinny cechować się niską prężnością par dostosowaną do parametrów próżni oraz wysoką stabilnością termiczną i chemiczną. Zdecydowanie najlepszym wyborem są oleje mineralne otrzymywane z wąskich frakcji próżniowych bądź oleje syntetyczne o niskiej prężności par.