Oferta

ISOVOLTINE II X

OPIS

TOTAL ISOVOLTINE II X to inhibitowany olej elektroizolacyjny/transformatorowy.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ISOVOLTINE II X
Gęstość w 20 °C ISO 12185 kg/m3 875
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 10
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 45
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym ISO 2719 °C 148
Wytrzymałość dielektryczna : olej przed obróbką IEC 156 kV 40-60
Wytrzymałość dielektryczna : olej po suszeniu i filtracji IEC 296 kV 70
Korozyjna siarka ASTM D
1275B
Wytrzymuje (brak korozji)
Korozyjna siarka IEC 62535 Wytrzymuje (brak korozji)
Korozyjna siarka DIN 51353 Wytrzymuje (brak korozji)

 

ZASTOSOWANIE

Olej ISOVOLTINE II X jest inhibitowanym, naftenowym olejem mineralnym do transformatorów, reostatów i wyłączników, do zastosowań gdzie jest wymagane stosowanie olejów mineralnych.

 

SPECYFIKACJE

IEC 60296:2012.

 

OPAKOWANIE

20 L, 60 L, 208 L