Oferta

SERIOLA 320

OPIS

TOTAL SERIOLA 320 to olej grzewczy/nośnik ciepła do otwartych układów grzewczych.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI SERIOLA 320
Gęstość w 20 °C ISO 3675 kg/m3 897
Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm2/s 310
Lepkość kinematyczna w 100 °C ISO 3104 mm2/s 24,5
Lepkość kinematyczna w 200 °C ISO 3104 mm2/s 3,77
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty) ISO 2592 °C 280
Temperatura palenia się ISO 2592 °C 320
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 9
Liczba kwasowa ISO 6618 mg KOH/g 0,02
Pozostałość po koksowaniu, Ramsbottom ISO 4262 % 0,3

 

ZASTOSOWANIE

Wszystkie otwarte układy grzewcze stosujące nośniki ciepła. Każda instalacja gdzie występuje stały kontakt z powietrzem: łaźnie wodne, gorące łaźnie olejowe.
Dowolne zastosowanie wymagające cieczy o temperaturze palenia się wyższej od temperatury pracy.
Smarowanie podstawowego sprzętu w wysokich temperaturach.
Z powodu wysokiej lepkości, SERIOLA 320 nie jest zalecana do zamkniętych układów. Do takich zastosowań jest zalecana gama produktów SERIOLA ETA.

  

SPECYFIKACJE

ISO 6743/12 klasa L rodzina QA

 

OPAKOWANIE

208 L