Oferta

DACNIS LPG 150/PRIMERIA LPG 150

OPIS

TOTAL DACNIS LPG 150/PRIMERIA LPG 150 to syntetyczny olej poliglikolowy (PAG) do sprężarek węglowodorów gazowych stosowanych w przemyśle chłodniczym i transporcie morskim. Olej PRIMERIA LPG 150 został zastąpiony olejem DACNIS LPG 150.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI DACNIS LPG 150
Gęstość w 15°C ISO 3675 kg/m>3 1050
Lepkość w 40°C ISO 3104 mm>2>/s 150
Lepkość w 100°C ISO 3104 mm>2>/s 26,4
Wskaźnik lepkości ISO 2909 220
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 45
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 275

 

ZASTOSOWANIE

Smarowanie sprężarek rotacyjnych do węglowodorów gazowych, LPG lub upłynnionego gazu ziemnego (LNG), oraz takich jak :

  • metanu, etanu, etylenu, propanu, propylenu, butanu, butylenu, butadienu, jak również gazów chemicznych takich jak:
  • amoniaku, monomeru chlorku winylu.

Smarowanie sprężarek chłodniczych stosujących jako czynnik chłodniczy gazy LPG, wykorzystywanych w przemyśle naftowym i petrochemicznym (rafinerie, platformy wiertnicze, stanowiska dodatkowego sprężania, zakłady upłynniania)

 

SPECYFIKACJE

Sulzer Burckhardt, Howden, Mycom, Aerzen.

 

OPAKOWANIE

208 L