Oferta

ORITES DS 125

OPIS

TOTAL ORITES DS 125 to syntetyczny olej o właściwościach przeciwzużyciowych, na bazie poliglikolu przeznaczony do sprężarek etylenu.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ORITES DS 125
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m3 1098
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 125
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 17,5
Wskaźnik lepkości ISO 2909 153
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 238
Temperatura krystalizacji ISO 3016 °C – 24

 

ZASTOSOWANIE

Smarowanie hiper sprężarek do etylenu, w układzie jednokrotnego przepływu.
Spełnia wymagania stawiane przy produkcji polietylenu przeznaczonego do żywności.

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743-3, klasa DGC (Gazy o dużej rozpuszczalności w oleju mineralnym, zmniejszające ich lepkość).
Zalecany przez SULZER-BURCKHARDT.

 

OPAKOWANIE

200 L